Bryllup og Dåb

Daab

Dåb og Bryllup

Kan finde sted i Strandkirken i den periode, hvor den er åben: Fra pinsedag til sidste søndag i august.

Komitéen har endvidere besluttet, at kirkelige handlinger også kan finde sted i september (selvom der ikke er gudstjenester).

Henvendelse til sognepræsten i Væggerløse, tlf. 54177003.

DÅB

kan foregå ved alle søndagsgudstjenester uden betaling.

kan på andre tidspunkter finde sted under de betingelser som gælder for bryllup.

BRYLLUP (og dåb uden for søndagsgudstjenesten)

Da Strandkirken er selvejende og opretholdes og vedligeholdes ved hjælp af indsamlede midler og frivillige gaver, betales der for have en kirkelig handling i Strandkirken uden for søndagsgudstjenesten. Kr. 1.200.

Der er ingen ansatte i kirken.

Medlemmer af kirkekomitéen står for kimning, åbning af kirken og andet praktisk.

Præst skal man så vidt muligt selv finde. Men kan man ikke, vil kirken være behjælpelig med at finde en. Præsten skal ingen betaling have.

Organist kan man finde, evt. bistået af kirken. Man honorerer selv organisten.

Pyntning af kirken og nedtagning sørger man selv for. Udlevering af nøgle aftales med præsten.