Støt Strandkirken

Støt Strandkirken

Af Steen Skovsgaard, biskop og medlem af komitéen

At kalde Strandkirken for et folkekirkeligt fyrtårn er ikke for store ord. I en tid, hvor der tales meget om frivillighed, er det opmuntrende og glædeligt at se, hvordan frivilligheden blomstrer omkring Strandkirken. Her er en stor komité bestående af mange frivillige, med hver deres evner og baggrund. Her koordineres alt arbejdet omkring kirken: græsslåning, havepasning, maler- og tømrerarbejde, rengøring, kordegnearbejde, indsamlinger, aktiviteter osv.  Sognepræst Anders Martin Lauritsen, Væggerløse, sidder nu for bordenden, og jeg kan hilse og sige, at han som ny formand gør det godt og i høj grad er med til at sprede glæde og engagement i komiteen.

Men vi har stadig brug for støttekredsens og alle andre gode bidrag.

Derfor skal jeg hermed på strandkirkekomiteens vegne anmode jer om atter i år at støtte Strandkirkens med et økonomisk bidrag ved at overføre jeres bidrag til Strandkirkens konto i Sydbank:reg.nr.:6822 kontonummer: 0001116343.

Om Strandkirken i 2016

Af Anders Martin Lauritsen, sognepræst og formand for komitéen.

Sæsonen begyndte sidste lørdag i april. De fleste fra holdet bag Strandkirken var mødt op. Der blev malet, ryddet op, gjort klar, pudset og poleret overalt - men der var også tid til hygge og formiddagskaffe!

Det blev en god sæson fra åbningsgudstjenesten pinsedag og til sidste søndag i august. Hver søndag i denne tid var der gudstjeneste kl. 10, det ved man på Marielyst! De 16 gudstjenester var velbesøgte, både af feriegæster og fastboende. Særligt mange kom til sommerfesten, hvor sognepræst Poul Joachim Stender var prædikant. Der var dejligt kaffebord og lotteri med fine gevinster på plænen bagefter, og det gjorde ikke noget skår i glæden, at en pludselig sommerregn jog alle tilbage i kirken i tørvejr. Der er i det hele taget en god stemning og megen goodwill omkring kirken, ikke mindst fra de handlende på Marielyst. For en del mennesker er Strandkirken den kirke, de kender som ”deres”, fordi Marielyst har været deres feriebase i mange år. Derfor ønsker man at holde dåb eller bryllup der, og ud over dåb ved gudstjenesterne har der været 6 dåb eller vielser på andre dage.

Strandkirken bruges også af vore tyske feriegæster. I højsæsonen varetager en tysk præst gudstjenester og andet for de tyske turister. I alt 7 tyske gudstjeneste har været afholdt på søndage kl. 18. Til næste år er der planer om at holde en fælles dansk-tysk gudstjeneste i Strandkirken.

Selv om sæsonen nu er slut, åbner Strandkirken dog for en enkelt dag sidst på året, nemlig til tre juleaftensgudstjenester den 24. december!

Alle, også præsterne, medvirker helt frivilligt – kun organisten aflønnes – men det er dyrt at vedligeholde kirken. Derfor beder vi igen menighedsrådene og støttekredsen om en gave, for Strandkirken får ikke en krone fra kirkeskatten, den er helt sin egen, men alligevel en del af folkekirken.

Sognepræst / Formand

Anders Martin Lauritsen
Væggerløsevej 19
4873 Væggerløse
telefon: 54 17 70 03
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kirkeværge

Leif Pedersen
Bøtøvej 256
4873 Væggerløse
Telefon: 54 13 40 92
eller 51 92 06 22

Besøgende

i dag47
i går70
ugen316
måneden1148

1
Online

Kontakt

© 2017 Redigeret af John Holm | 21 28 78 62 | jh@holm.mail.dk