alter
Gudstjenester

Kirkeværge

Leif Pedersen
Bøtøvej 256
4873 Væggerløse
Telefon:  51 92 06 22

Dåb og Bryllup

Dåb og bryllup kan finde sted i Strandkirken i den periode, hvor den er åben: Fra pinsedag til udgangen af september (gudstjenester om søndagen, afholdes dog kun indtil udgangen af august).

Henvendelse til sognepræsten i Væggerløse, Anders Martin Lauritsen: tlf. 54177003 eller amal@km.dk


DÅB

Dåb kan foregå ved alle søndagsgudstjenester uden betaling, dvs. søndage fra Pinsedag og indtil udgangen af august.

Dåb kan på andre tidspunkter finde sted under de betingelser som gælder for bryllup.


BRYLLUP (og dåb uden for søndagsgudstjenesten)

Da Strandkirken er selvejende og opretholdes og vedligeholdes ved hjælp af indsamlede midler og frivillige gaver, betales der for have en kirkelig handling i Strandkirken uden for søndagsgudstjenesten. Kr. 1.200.

Der er ingen ansatte i kirken.

Medlemmer af kirkekomitéen står for kimning, åbning af kirken og andet praktisk.

Præst skal man så vidt muligt selv finde. Men kan man ikke, vil Strandkirkens ledelse være behjælpelig med at finde en. Præsten skal ingen betaling have.

Organist kan man finde, evt. bistået af kirken. Man honorerer selv organisten.

Pyntning af kirken og nedtagning sørger man selv for. Udlevering af nøgle aftales med præsten eller kirkeværgen/formanden.