Strandkirken ledes af komitéen, der mødes ca. to gange om året.

Ifølge kirkens vedtægter udgør læge medlemmer en stor del af komitéen. Derudover er sognets præst, den kirkebogsførende præst i Nykøbing Falster, provstiets provst og stiftets biskop fødte medlemmer.

Komitéens opgave er først og fremmest at passe på kirkebygningen, sikre kirkens økonomi og understøtte det kirkelige liv.

Alle henvendelser vedr. Strandkirken bedes rettet til formand Anders Martin Lauritsen på 54 17 70 03 eller amal@km.dk

Komitéens medlemmer er følgende:
Formand: Anders Martin Lauritsen, sognepræst i Væggerløse
Næstformand: Hans Iversen, pastor emeritus
Kirkeværge: Leif Pedersen
Kasserer: Hans Henrik Andersen
Marianne Gaarden, biskop
Dennis Jelstrup, provst
Poul Steenberg, sognepræst i Nykøbing Falster
Kurt Christiansen
Mogens Werdo
Tove Rygaard Pedersen
Arne Pedersen
Steen K. Rasmussen
Lars Terkildsen
Lene Persson
Ramund Kværnø, pastor emeritus
Glenn Sidor
Karin Koch