Strandkirken ledes af komitéen, der mødes ca. to gange om året.

Ifølge kirkens vedtægter udgør læge medlemmer en stor del af komitéen. Derudover er sognets præst, den kirkebogsførende præst i Nykøbing Falster, provstiets provst og stiftets biskop fødte medlemmer.

Komitéens opgave er først og fremmest at passe på kirkebygningen, sikre kirkens økonomi og understøtte det kirkelige liv.

Alle henvendelser vedr. Strandkirken bedes rettet til formand Anders Martin Lauritsen på 54 17 70 03 eller amal@km.dk

Komitéens medlemmer er følgende:

Formand: Anders Martin Lauritsen, sognepræst i Væggerløse

Næstformand: Hans Iversen, pastor emeritus

Kirkeværge: Leif Pedersen

Kasserer: Mogens Werdo

Marianne Gaarden, biskop

Michael Fagerlund, provst

Poul Steenberg, sognepræst i Nykøbing Falster

Kurt Christiansen

Glenn Sidor

Karin Koch

Tove Rygaard Pedersen

Arne Pedersen

Steen K. Rasmussen

Lars Terkildsen

Lene Persson

Ramund Kværnø, pastor emeritus