Komiteén for Strandkirken ved Marielyst

Gudstjenester

Strandkirken ledes af komitéen, der mødes ca. to gange om året.

Ifølge kirkens vedtægter udgør læge medlemmer en stor del af komitéen. Derudover er sognets præst, den kirkebogsførende præst i Nykøbing Falster, provstiets provst og stiftets biskop fødte medlemmer.

Komitéens opgave er først og fremmest at passe på kirkebygningen, sikre kirkens økonomi og understøtte det kirkelige liv.

Alle henvendelser vedr. Strandkirken bedes rettet til formand Anders Martin Lauritsen på 54 17 70 03 eller amal@km.dk

Komitéens medlemmer er følgende:

Formand: Anders Martin Lauritsen, sognepræst i Væggerløse

Næstformand: Nils Roland, tidl. provst

Kirkeværge: Leif Pedersen

Kasserer: Mogens Werdo

Marianne Gaarden, biskop

Michael Fagerlund, provst

NN, sognepræst i Nykøbing Falster (vakant indtil 1. nov. 2019)

Lennart Magnusson

Kurt Christiansen

Lis Brødsgaard

Tove Rygaard Pedersen

Hans Iversen, pastor emeritus

Arne Pedersen

Steen K. Rasmussen

Lars Terkildsen